Bäckman Markus

Markus Bäckmanin odotettu ensilevy on vih­doin nähnyt päivän valon. Miehen ään­tä on kuultu vuosien varrella Jakarandas­sa, Mies­­projektissa, Tuomas-lauluissa ja monissa Disney –animaatioiden suomen­kieli­sissä to­teu­tuk­sissa sekä monien artis­tien tausta­lau­luissa. Juuri ääni on se mikä erottaa hänet muis­ta. Sen sointi on ainut­laatui­nen, syvä ja voimakas.
!

Bäckman Markus: Koska ne huomaa

Markus Bäckmanin odotettu ensilevy. Miehen ääntä on vuosien varrella kuultu Jakarandassa, Tuomas-lauluissa, Disney-animaatioiden suomalaisissa toteutuksissa jne. Hänen äänensä on erottuva: ainutlaatuisen syvä ja voimakas.